babyfit

ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE "SPRAWNY MALUCH"

Sprawny maluch to zajęcia ogólnorozwojowe rozwijające zmysły dziecka, jego koordynację wzrokowo - ruchową oraz umiejętności językowych.
Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju ruchowego i intelektualnego dziecka, integracja jego zmysłów a także wspieranie rozwoju manualnego. To również świetna okazja do nawiązania jeszcze bliższych kontaktów z dzieckiem a także szansa obserwowania jego radosnego i naturalnego rozwoju
Dzieci podczas licznych zabaw dopasowanych specjalnie do wieku i możliwości, oraz dzięki swobodnym zabawom mają okazję poznać swoich rówieśników i zdobyć pierwsze umiejętności społeczne, ale również nauczyć się wielu nowych rzeczy, niezwykle przydatnych podczas poznawania świata.

Cele i efekty zajęć

- wspomaganie harmonijnego rozwoju dziecka
-nawiązywanie pierwszych kontaktów dzieci z rówieśnikami, co przekłada się na rozwój ich inteligencji emocjonalnej i społecznej - szczególnie ważne dla tych dzieci, które nie chodzą do żłobka
-usprawnienie małej i dużej motoryki
-usprawnienie koordynacji wzrokowo - ruchowej

ZAJĘCIA RUCHOWE "SPORT, GRY I MY"

Uczestnictwo w zajęciach sportowych już od najmłodszych lat ma korzystny wpływ na rozwój fizyczny i emocjonalny dzieci. Daje im możliwość lepszego poznania siebie i swoich możliwości, pozwala odnosić sukcesy i przyjmować porażki, uczy systematyczności, zdyscyplinowania oraz współpracy grupowej, a przede wszystkim daje radość i możliwość pozytywnego rozładowania energii.Zajęcia są prowadzone w małych grupach na sali. Zajęcia obejmują różnorodne formy aktywności fizycznej i są zaproszeniem dziecka do świata sportu, które może przerodzić się w prawdziwą pasję.

Cele zajęć

-rozwój psycho-motoryczny dziecka (wytrzymałość, skoczność, zwinność, szybkość, gibkość, koordynację wzrokowo-ruchową) oraz motoryki małej;
-zapoznanie dzieci z różnymi rodzajami gier i zabaw sportowych (również z wykorzystaniem muzyki) oraz podstawami gier zespołowych;
-nauka współdziałania, współzawodnictwa, mądrego wygrywania i przyjmowania porażek;
-uzyskanie u dziecka poczucia sprawczości, mocy i siły;
-poznanie zasad fair-play, integracja w grupie;
-chęć pokonywania własnych słabości, poznanie możliwości swojego ciała.


ZAJECIA PLASTYCZNO-TECHNICZNE "SPARWNE RĄCZKI"

Twórczość dla dziecka jest nie tylko źródłem przyjemności estetycznych, radości z własnej twórczości, ale przyczynia się do poznania otaczającego go świata, pogłębia wrażliwość na piękno, rozwija wyobraźnię. Daje  mu przy tym radość i zadowolenie, wzmacnia poczucie własnej wartości. Jest wyrazem jego wewnętrznej energii, uspokaja je, daje uczucie odprężenia oraz zaspokaja typową dla tego wieku potrzebę działania. Dzieci podczas pracy twórczej  rozwijają swoje umiejętności manualne, doskonalą koordynację wzrokowo-ruchową, kształtują umiejętności wyrażania środkami plastycznymi.
Podczas zajęć dzieci będą miały okazję poznać techniki graficzne, malarskie i rysunkowe, wykonać proste formy przestrzenne.

Cele zajęć:
-rozwój koordynacji wzrokowo - ruchowej
-ćwiczenie małej motoryki
-usprawnienie zdolności manualnych dziecka
-poznanie różnorodnych materiałów i technik plastycznych
-rozwój społeczny dzieci
-ćwiczenie umiejętności pracy w grupie
-wzrost poczucia własnej wartości 

ZAJĘCIA MUZYCZNO-RYTMICZNE  "KRAINA DŹWIĘKÓW"

Zabawy z muzyką doskonale rozbudzają wyobraźnię dzieci, ich aktywność oraz umiejętność koncentracji. Podczas zajęć dzieci będą miały okazję poznać nowe piosenki i zabawy, grać na wykonanych samodzielnie instrumentach.

Wszystkie te umiejętności są niezwykle ważne dla całego rozwoju dziecka. Jednocześnie dziecko kształtuje je w atmosferze dobrej zabawy i radości.
Wykorzystanie śpiewu, ruchu oraz tańca daje dziecku możliwość przeżycia różnych emocji, jednocześnie ucząc je prostych zasad muzyki. Dziecko uczy się też poprawnej artykulacji i ćwiczy głos. Dzięki zajęciom dziecko może wyrazić swoją ekspresję ruchową, równocześnie ćwicząc dużą motorykę, koordynację i pamięć ruchową.
Na zajęciach będą również stosowane techniki relaksacyjne przy muzyce, co pozwoli wyciszyć dziecko.

Cele i efekty zajęć
-rozwijanie dużej i małej motoryki,
-poznanie licznych piosenek i tańców
-ćwiczenie umiejętności rozróżniania dźwięków i ich odwzorowywania oraz naśladowania
-ćwiczenie sprawności językowej
-wzmacnianie pewności siebie dziecka i jego otwartości
-możliwość twórczego spożytkowania dziecięcej energii

ZAJĘCIA DLA WSZYSTKICH DZIECI "BAJECZKI Z KSIĄŻECZKI"


Wpływ czytania oraz wybór odpowiedniej książki (dostosowanej dl wieku dziecka) ma ogromne znaczenie w rozwoju szczególnie emocjonalnym oraz społecznym dziecka. Pozwala kształtować umiejętność skupienia uwagi, wyodrębniać to, co najważniejsze. Język literatury dla przedszkolaka, który słysząc na co dzień jedynie język potoczny, jest tajemniczym szyfrem, kodem dostępu do innego magicznego świata. Jego różnorodność umożliwia dziecku wzbogacenie słownictwa, nabycie umiejętności poprawnego wysławiania się. Dziecko w baśniowym świecie może odnaleźć to, co samo przeżywa i co napawa je niepokojem. W bajkach nie tylko dobro zwycięża zło, często ten kto jest mały i słaby wygrywa z silnym i potężnym. A to budzi w dziecku nadzieję i napawa optymizmem. Dowiaduje się, jakie wartości są cenione, poprzez jednoznaczne pokazanie kogo i za co spotyka nagroda lub kara. Czytanie książek może być siła pobudzającą jego intelekt i wyobraźnię. Bajki to najbliższe dziecku utwory, w których świat realny miesza się z fantastycznym i razem tworzą zrozumiałą rzeczywistość. W świecie bajek można spotkać przyjaciół, przeżyć wspaniałe przygody a przede wszystkim pozbyć się lęku.

 Korzyści wynikające ze wspólnego czytania:

- buduje mocną więź między dorosłym a dzieckiem,
- pobudza rozwój mózgu,
- wzbogaca słownictwo malucha, poszerza wiedzę,
- rozbudza zainteresowania, rozwija wyobraźnię,
- uczy myślenia, pomaga w zrozumieniu siebie, ludzi i świata,
- pobudza rozwój emocjonalny, rozwija wrażliwość,
- uczy wartości moralnych, wpływa na zmianę postaw,
- sprzyja szybszemu samodzielnemu mówieniu, a później pisaniu i czytaniu,
- kształtuje nawyk czytania na całe życie,
- chroni przed uzależnieniem od telewizji.
 
warsztaty teatralne od 6 lat wzwyż od 4-6 lat od 2,5-4 lat od 1,5-2,5 lat od 6-18 mcy


copyright: Baby-Fit 2009                                                               strony internetowe: centauri