babyfit

ZAJĘCIA PLASTYCZNO-TECHNICZNE

Podstawą skutecznego funkcjonowania we współczesnym świecie jest postawa twórcza. Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Jak pokazuje praktyka kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczości dziecięcej. Rozbudzanie zainteresowania sztuką, plastyką, odkrywanie w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania. Głównym celem zajęć jest rozwijanie osobowości dziecka, jego wrażliwości, spostrzegawczości i kultury pracy. Podczas zajęć dzieci uczą się twórczego myślenia plastycznego i technicznego, rozwijają swoje zainteresowania, uczą się odpowiedniej postawy na zajęciach – rzetelności, wytrwałości, umiejętności współpracy, dyscypliny; poznają różne techniki plastyczne i techniczne. Tematyka kółka jest skorelowana z porami roku, świętami i innymi uroczystościami. Techniki plastyczno-techniczne dostosowywane są do indywidualnych możliwości, a zajęcia odbywają się w formie umożliwiającej swobodną ekspresję dzieci. Program zajęć plastycznych przeznaczony jest do prowadzenia świadomie zaplanowanego procesu, którego celem jest: rozwijanie dziecięcych talentów, lepsze poznanie wychowanków: emocji, zainteresowań, rozwoju intelektualnego, wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, budowanie zainteresowań plastyką, sztuką, twórczością ludową oraz uwrażliwianie na piękno różnorodnych zjawisk- przyrodniczych, społecznych.

 

ZAJĘCIA RUCHOWE "SPORT, GRY I MY"

Uczestnictwo w zajęciach sportowych już od najmłodszych lat ma korzystny wpływ na rozwój fizyczny i emocjonalny dzieci. Daje im możliwość lepszego poznania siebie i swoich możliwości, pozwala odnosić sukcesy i przyjmować porażki, uczy systematyczności, zdyscyplinowania oraz współpracy grupowej, a przede wszystkim daje radość i możliwość pozytywnego rozładowania energii.Zajęcia są prowadzone w małych grupach na sali. Zajęcia obejmują różnorodne formy aktywności fizycznej i są zaproszeniem dziecka do świata sportu, które może przerodzić się w prawdziwą pasję.

Cele zajęć

-rozwój psycho-motoryczny dziecka (wytrzymałość, skoczność, zwinność, szybkość, gibkość, koordynację wzrokowo-ruchową) oraz motoryki małej;
-zapoznanie dzieci z różnymi rodzajami gier i zabaw sportowych (również z wykorzystaniem muzyki) oraz podstawami gier zespołowych;
-nauka współdziałania, współzawodnictwa, mądrego wygrywania i przyjmowania porażek;
-uzyskanie u dziecka poczucia sprawczości, mocy i siły;
-poznanie zasad fair-play, integracja w grupie;
-chęć pokonywania własnych słabości, poznanie możliwości swojego ciała. 
 
warsztaty teatralne od 6 lat wzwyż od 4-6 lat od 2,5-4 lat od 1,5-2,5 lat od 6-18 mcy


copyright: Baby-Fit 2009                                                               strony internetowe: centauri