babyfit

ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE "SPRAWNY SZKRAB"

Podczas zajęć rodzice wspólnie z dziećmi uczestniczą w różnych zabawach stymulujących polisensorycznie (wielozmysłowo) rozwój najmłodszych. Zajęcia dostosowane są do wieku i możliwości dzieci.

Zajęcia składają się z trzech części:
Wspólne muzykowanie
Piosenki i zabawy muzyczne inscenizowane ruchem. Tematycznie związane z częściami ciała, otaczającym światem. Muzyczne zabawy z dźwiękiem, rytmem, zabawy z głosem.
Wesołe zabawy
Zabawy, w których wykorzystywane są przedmioty codziennego użytku, gimnastyczne, zabawki, chusty animacyjne. Zabawy są o różnym stopniu trudności – z jednej strony nastawione są na odnoszenie przez dziecko sukcesu, z drugiej strony stopniowo zwiększamy trudność w poszczególnych elementach zabaw.
Luźna zabawa przy muzyce
Jest to czas, w którym dziecko wspólnie z rodzicem bawi się w sali zabaw . Słuchamy różnych gatunków muzyki.

Cele i efekty zajęć:

- kształtowanie sprawności poznawczej,
- rozwój sprawności ruchowej w zabawach min. dużej i małej motoryki,
- ćwiczenia sprawności językowej,
- rozwój sprawności słuchowej min. podczas aktywnego słuchania muzyki,
- kształtowanie zmysłu wzroku (oglądanie, obserwacja siebie i innych ludzi w działaniu),
- stosowania różnorodnych środków wyrazu n p . śpiewam, gram, pokazuję, gram na instrumentach,
- rozwój emocjonalny.
warsztaty teatralne od 6 lat wzwyż od 4-6 lat od 2,5-4 lat od 1,5-2,5 lat od 6-18 mcy


copyright: Baby-Fit 2009                                                               strony internetowe: centauri