babyfit

.

WARSZTATY TEATRALNE DLA DZIECI

Zajęcia cykliczne, których końcowym efektem ma być przedstawienie teatralne, w którym postaci grają uczestnicy warsztatów. Spektakl jest tworzony w prostych technikach teatralnych: techniki maskowe, żywo planowe, proste techniki lalkowe.
Jeden cykl warsztatów trwa dwa miesiące w związku z tym uczestnicy warsztatów muszą zdeklarować chęć obecności w trakcie trwania co najmniej jednego cyklu. Zajęcia podzielone są na dwie części: pierwsza poświęcona zajęciom ogólno aktorskim a druga poświęcona pracy nad konkretnym działaniem- spektakl.

Proponowany czas trwania warsztatów: 2,5 godziny;
Ilość osób w grupie: max 10 osób;
Proponowany dzień tygodnia: wtorek.

WARSZTATY TEATRALNE DLA MŁODZIEŻY

Zajęcia cykliczne, których efektem końcowym ma być awangardowe przedstawienie teatralne, w którym udział biorą uczestnicy warsztatów. Spektakl tworzony jest w awangardowych technikach teatralnych: zadania aktorskie z przedmiotem, pantomima, techniki maskowe. Uczestnicy poznają podstawy kreacji scenicznej, elementarne zadania aktorskie, kreacja przestrzeni scenicznej.
 Jeden cykl warsztatów trwa dwa miesiące w związku z tym uczestnicy warsztatów muszą zdeklarować chęć obecności na co najmniej jednym cyklu. Zajęcia są podzielona na dwie części: pierwsza poświęcona zajęciom ogólno aktorskim a druga poświęcona pracy nad konkretnym działaniem- spektakl.

Proponowany czas trwania warsztatów: 2,5 godziny;
Ilość osób w grupie: max 15 osób;
Proponowany dzień tygodnia: czwartek.

WARSZTATY EMISJI GŁOSU I DYKCJI

Zajęcia skierowane do osób zainteresowanych rozwijaniem zdolności wydawania głosu. Najczęstszymi uczestnikami warsztatów tego typu są dorośli pracujący głosem: nauczyciele, osoby prowadzące wykłady, wystąpienia publiczne. Zajęcia mogą się odbywać cyklicznie ale też mogą one być przeprowadzane okazjonalnie. Uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego oddychania, wypowiadania tekstu, anatomii aparatu mowy, higieny głosu.

Proponowany czas trwania warsztatów: 3,5 godziny;
Ilość osób w grupie: max 15 osób;
Proponowany dzień tygodnia: zależnie od ustaleń indywidualnych.


NIEDZIELNE SPOTKANIA TEATRALNE

Cykliczny program rozrywkowy dla dzieci. W każdą niedzielę odbywa się spotkanie z postacią charakterystyczną dla miejsca, w którym odbywają się spotkania (miś, piesek, ludek etc.). Widzowie są zapraszani na spektakle teatralne, spotkania z ciekawymi ludźmi (policja, wolontariusze fundacji zajmującej się bezdomnymi psami, straż pożarna, lekarz). Każde spotkanie jest prowadzone na zasadzie programu telewizyjnego: prowadzi je maskotka wraz z narratorem- prowadzącym.

Proponowany czas trwania: 1 godzina;
Proponowany dzień tygodnia: niedziela.
warsztaty teatralne od 6 lat wzwyż od 4-6 lat od 2,5-4 lat od 1,5-2,5 lat od 6-18 mcy


copyright: Baby-Fit 2009                                                               strony internetowe: centauri