babyfit
1. Sala zabaw Baby - Fit przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 1-11 lat.
2. Koszt zabawy określony jest w cenniku.
3. Dzieci mogą wejść i wyjść z terenu Sali Zabaw Baby -Fit tylko pod opieką rodzica bądź dorosłego opiekuna.
4. Buty i wierzchnie ubranie pozostają w szatni.
5. Na Sali Zabaw dzieci i dorooeli przebywają w skarpetkach (również latem).
6. Samodzielnie można pozostawić dziecko w wieku powyżej 5 lat- na WŁASNĄ DPOWIEDZIALNOŚĆ
7. Dzieci do lat 3 bawią się tylko na wydzielonym “placu dla małych dzieci”, a poza nim wyłącznie na odpowiedzialność opiekunów.
8. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków na Sali Zabaw, w których zostanie
pokrzywdzone dziecko bądź opiekun, należy bezzwłocznie złożyć pisemne oświadczenie z opinią lekarską w naszej placówce
9. Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie lub zabawie uznane zostaną za niepowstałe na Sali Zabaw Baby - Fit
10. Wszystkie pytania i wątpliwooeci związane z działalnością Baby - Fit rozstrzyga obsługa pracująca w danym dniu.
11. Personel może odmówićprzyjęcia dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze i stanowią zagrożenie dla innych dzieci.
12. Za szkody spowodowane przez dziecko odpowiadają rodzice.
13. Salę można zarezerwować w celu zorganizowania przyjęć urodzinowych, imieninowych itp........
14. Rodzice wyrażają zgodę na publikację zdjęć, nagrań radiowych i telewizyjnych
z udziałem swojego dziecka na stronach internatowych i w środkach masowego przekazu
w celach promocyjno - reklamowych Baby - Fit oraz na otrzymywanie wiadomooeci informacyjnych drogą e-mailową.
15. Wykupienie wejściówki oraz wypisanie “karty wejścia” jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
NA SALI ZABAW BABY - FIT ZABRANIA SIĘ:
wspinania się po zewnętrznych ścianach (siatkach) konstrukcji zabawowej,
wspinania się po wewnętrznych ścianach konstrukcji wokół basenu z piłeczkami,
skakania ze zjeżdżalni do basenu z piłeczkami,
wchodzenia pod prąd na zjeżdżalniach,
wchodzenia na obszary, które są wyłączone z zabawy, np. obszar za konstrukcją,
niszczenia konstrukcji, zabawek lub elementów wystroju,
wchodzenia do dużego basenu z piłkami dzieci noszących pampersy,
wnoszenia przedmiotów ostrych oraz posiadania: pierścionków, zegarków, okularów, biżuterii,
kolczyków lub jakichkolwiek innych gadżetów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa
podczas zabawy (dotyczy także własnych zabawek),
wspinania się na ściany dmuchańca,
wyrzucania kulek poza obszar suchego basenu,
wnoszenia własnych zabawek,
korzystania z konstrukcji zabawowej przez osoby dorosłe
NA TERENIE SALI ZABAW OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ:
palenia papierosów
wprowadzania zwierząt
spożywania posiłków i napojów poza miejscami do tego przeznaczonymi (tylko przy stolikach w poczekalni).
NA SALI ZABAW ZABRANIA SIĘ PRZEBYWANIA DZIECI LUB DOROSŁYCH BĘDĄCYCH NOSICIELAMI:
chorób zakaźnych
infekcji wirusowych i bakteryjnych
OBOWIĄZKIEM OPIEKUNÓW JEST POINFORMOWANIE PERSONELU O SCHORZENIACH I NIESPRAWNOŚCIACH DZIECKA NP...:
epilepsja
astma
zaburzenia słuchu, wzroku lub innych przypadłościach

certyfikaty

Miejsce na certyfikaty.copyright: Baby-Fit 2009                                                               strony internetowe: centauri